Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

soup95
00:42
Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni.
Reposted fromemsik emsik viaRozaa Rozaa
soup95
00:40
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaRozaa Rozaa

March 01 2015

18:10
7114 b5c9 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaTveilight Tveilight

January 25 2015

soup95
17:32
Ciężar tych masek odbiera mi oddech i nie odróżniam już siebie od cieni.
— Cora Carmack, Coś do ukrycia
Reposted frommefir mefir
soup95
17:31
9054 462a 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
soup95
17:31
8909 088f 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
soup95
17:28
17:27
3398 fd40 390
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viamaliwa maliwa
soup95
17:26
0925 7e39 390
Reposted fromdarthsadic darthsadic viasatyra satyra
soup95
17:26
8941 3dce 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viasatyra satyra
soup95
17:08
3154 7df9 390
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viastellathecat stellathecat
soup95
17:08
3765 9ab6 390
Reposted fromnervure nervure viamefir mefir
soup95
16:55
7874 1718 390
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
soup95
16:54
Tak czy siak kogoś zranisz, jak nie ją to siebie.
— O mnie się nie martw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
soup95
16:52
sypie sie

January 11 2015

soup95
13:41

Nigdy nie ignoruj osoby która kocha i martwi się o Ciebie, bo pewnego dnia możesz zrozumieć, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd.

— Justand
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamefir mefir
soup95
13:41
8072 af44 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamefir mefir
13:41
13:41
7470 1d1f 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viamefir mefir
soup95
13:41
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl